Kodak EnkelvoudigKODAK Digitale Brillenglazen zijn tot 12% dunner en 20% vlakker. Het scherpe beeld wordt gegarandeerd door het gebruik van eyepoint raytracking techniek. Hierbij wordt het brillenglas over 360 graden punt voor punt gemeten. Het brillenglas wordt specifiek voor de cliënt verfijnd en geoptimaliseerd.